Besplatna edukacija za privatne iznajmljivače

Besplatna edukacija za privatne iznajmljivače

KATEGORIZACIJA OBJEKATA ZA (TURISTIČKO) IZNAJMLJIVANJE I POREZNE OBVEZE IZNAJMLJIVAČA Ponedjeljak, 22. studenog 2021. u 18 sati - Društveni dom Strmec

Turistička zajednica grada Svete Nedelje organizira besplatnu edukaciju za privatne iznajmljivače na temu „ KATEGORIZACIJA OBJEKATA ZA (TURISTIČKO) IZNAJMLJIVANJE I POREZNE OBVEZE IZNAJMLJIVAČA“

Edukacija je namijenjena postojećim iznajmljivačima i onima koji se planiraju baviti turističkim iznajmljivanjem. Saznajte kome se obratiti i koji su minimalni uvjeti za kategorizaciju objekata te koje poslovne knjige treba voditi i koje su porezne obveze iznajmljivača.

Edukacija će se održati u Društvenom domu Strmec (Vladimira Nazora 13, Strmec) u ponedjeljak, 22. studenog 2021. s početkom u 18.00 sati

Sudjelovanje na edukaciji moguće je isključivo uz prethodnu prijavu i uz važeću digitalnu EU COVID digitalnu potvrdu.

Obavezna prijava na linku: bit.ly/edukacija1-tzsvn

Predavači i sadržaj predavanja:

1. dio:
Predavač: Siniša Čurla, dipl.iur. –
viši stručni suradnik Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove EU Zagrebačke županije – Ispostava Samobor
Tema: KATEGORIZACIJA OBJEKATA ZA (TURISTIČKO) IZNAJMLJIVANJE

Uvjeti koje moraju ispuniti iznajmljivači smještaja:

1. Vrste iznajmljivača

2. Dokaz o državljanstvu, te vlasništvu ili pravu korištenja objekta

3. Dokaz o uporabljivosti objekta

4. Dokaz o ispravnosti instalacija u objektu

5. Vrste objekata za iznajmljivanje

6. Minimalni uvjeti za pojedinu vrstu.

2. dio:
Predavač: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović -
viša upravna savjetnica i koordinator za PDV pri Ministarstvu financija RH - Porezna uprava Zagreb
Tema: POREZNE OBVEZE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA

1. Obveza javljanja iznajmljivača u Poreznu upravu i Upis u Registar poreznih obveznika

2. Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za privatne iznajmljivače

3. Obveza izdavanje računa gostu i obvezni elementi računa

4. Koje poslovne knjige treba voditi privatni iznajmljivač

5. Izdavanje PDV ID broja i obračun PDV-a na proviziju stranih posrednika (primjerice Booking.com)

6. Primjer obračuna i popunjavanja Obrazaca PDV i PDV-S radi suradnje s poreznim obveznicima iz EU

7. Elektroničko podnošenje obrazaca, uplatni račun, model uplate i poziv na broj primatelja

8. Kada iznajmljivači mogu PDV obrazac podnositi u papirnatom obliku.

3. dio: Pitanja i odgovori