Kapela Svetog Andrije

Drvena kapela Svetog Andrije u Novakima, spominje se u kanonskim vizitacijama već 1642. godine.

Drvena kapela Sv. Andrije u Novakima, spominje se u kanonskim vizitacijama već 1642., ali kasniji dokumenti više je ne bilježe. Na tom je mjestu 1851. sagrađena zidana kapela Sv. Andrije s kasnobarokno – klasicističkim oznakama. Uskoro je bila zapuštena pa je 1935. godine temeljito obnovljena.

Godine 2012. kapela se opet obnavlja, uređuje se okoliš s postajama križnoga puta.

Za vrijeme obnove kapele Sv. Andrije u jednom zidu pronađena je kutijica s tri papirića, a na jednom od njih piše da je Godine Gospodnje 1934. u listopadu blagoslovio oltar dr. Alojzije Stepinac, nadbiskup koadjutor i da je u oltar postavio relikvije (moći) mučenika Klementa, Justine i Venerandia.