Kapela Svetog Nikole

Kapela Svetog Nikole u Strmcu sagrađena je 1938. godine, a oltar i kipove izradio je narodni majstor Jakov Gabrek.

Kapela Svetog Nikole u Strmcu sagrađena je 1938. godine, a oltar i kipove izradio je narodni majstor Jakov Gabrek. Kapela i samostan Srca Isusova časnih sestara karmelićanki Presvetoga Srca u Strmcu sagrađena je od 1982. do 1985. godine.