Kontakti

Turistički ured nalazi se na adresi Marijana Stilinovića 1, Sveta Nedelja

/storage/upload/clanci/centra_za_posjetitelje_u_svetoj_nedelji_9851.jpg
Turistički ured TZ Svete Nedelje nalazi se na adresi:
  • Marijana Stilinovića 1 
    10431 Sveta Nedelja
  • Tel: +385 (1)  3373 919
  • E-mail: info@svetanedelja.hr
  • OIB: 17219548448
  • MB: 01455702
  • Radno vrijeme ureda: ponedjeljak – petak 8:00 do 16:00 sati
  • Radno vrijeme Turističko-informativnog centra: ponedjeljak-petak 8:00-16:00 sati
  • Dnevni odmor: ponedjeljak-petak 11:30-12:00 sati
 

Djelatnici Turističkog ureda:

Renata Vlahović, mag.oec. 
direktorica
 
 
Monika Jelić, univ.bacc.oec.
stručni suradnik
 
 
 
 
Uplatni računi:
 
Za TURISTIČKU ČLANARINU: HR3110010051743627156
 
Za TURISTIČKU PRISTOJBU: HR6910010051743604744