Uplatni računi - TČ i TP

Uplatni računi za Turističku članarinu i Turističku pristojbu

Uplatni računi:

ZA TURISTIČKU ČLANARINU: 

HR3110010051743627156

 

ZA TURISTIČKU PRISTOJBU:

HR6910010051743604744