Pravo na pristup informacijama

Saznajte više o pravima na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Turistička zajednica grada Svete Nedelje

/storage/upload/clanci/logo-osnovni-tzsn_143636.jpg

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Svete Nedelje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Svete Nedelje, Marijana Stilinovića 1, 10431 Sveta Nedelja,
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@svetanedelja.hr
  • donijeti osobno u Turističku zajednicu grada Svete Nedelje, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Obrasci zahtjeva:

Službenik za informiranje: Renata Vlahović, direktorica TZG Svete Nedelje 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: