Crkvena kuća - Crkvenjak

Crkvenjak je građen od 1792. do 1794. godine. Prvotno kao crkvena kuća služila je kao gostinjac za potrebe župnoga dvora, a kasnije je imala različite namjene (najdulje kao pučka škola, stan za učitelje, prostorije za crkvena društva i slično).

Crkvena kuća - Crkvenjak izgrađena je 1792. godine kao župna, gostinjska kuća.

Nalazi se u Svetoj Nedelji, a značajna je po tome što su uz nju vezani počeci svetonedeljskog školstva (tzv. papirnata škola). Jednokatna je građevina pravokutnog tlocrta s otvorenim arkadnim trijemom u prizemlju.Prizemlje je zidano kamenom, a katni je dio drveni i ožbukan. Na katu je otvoreni ganjčec.