Ornitološki rezervat Sava - Strmec

Upoznajte Ornitološki rezervat Sava - Strmec koja se nalazi uz glavno jezero Strmec.

Vodozaštitno područje Strmca uz rijeku Savu, proglašeno je 1971. godine ornitološkim rezervatom.

Površine je 287 ha. Područje na lijevoj i desnoj obali Save zapadno od Podsuseda jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim meandrima i rukavcima , pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.

Na ovom području naročito je važno okupljanje nekih značajnih i rijetkih vrsta ptica kao na primjer: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čuka-vica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (Remiz pendulinus).